Wiza sponsorowana przez pracodawcę

wiza sponsorowana

Wizy sponsorowane przez pracodawcę mają na celu uzupełnienie braków w sile roboczej i stanowią również drogę do stałego pobytu. Są to wizy wysoko polityczne, jako że importowani pracownicy często so uważani, zwłaszcza przez związki zawodowe, jako konkurencja dla Australijczyków w zatrudnieniu. Powoduje to ze przepisy dotyczące tych wiz obwarowane są rożnymi wymaganiami mającymi zapewnić w pierwszym rzędzie prace dla Australijczyków, a cudzoziemscy pracownicy powinni tylko uzupełniać braki kadrowe w fachowych zawodach. Zanim wniosek wizowego aplikanta może być rozpatrzony aplikacja pracodawcy musi być zaaprobowana. Pracodawca musi pokazać, ze miał trudności w rekrutacji lokalnych pracowników, ze pozycja jest w zawodzie z odpowiedniej listy zawodów i ze płaca jest na odpowiednio wysokim poziomie – ze import tańszej siły roboczej nie jest tu motywacją.

Jak uzyska wizę sponsorowaną?

Przede wszystkim trzeba mieć ofertę pracy i pracodawcę skłonnego spełnić wszystkie wymagania na sponsorowanie. Kandydat na wizę musi mieć odpowiednie kwalifikacje, minimum dwa lata praktyki w zawodzie i odpowiedni poziom znajomości angielskiego.

Jak pomagamy w uzyskaniu wizy:

 • Weryfikacja możliwości uzyskania wizy
 • Ocena kandydata
 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów
 • Pomoc w formalnościach

Wybierz program dla siebie

Rodzaje wiz sponsorowanych

Kryteria dla głównego aplikanta :

 • mniej niż 45 lat
 • posiada kwalifikacje uznane przez odpowiedni urząd weryfikujący i ma co najmniej trzy letnie doświadczenie zawodowe w nominowanym zawodzie,
 • co najmniej ocena 6 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS lub odpowiedni wynik w innym wyznaczonym teście angielskiego, albo
 • pracuje w pełnym wymiarze czasu w Australii w nominowanym zawodzie na podstawie wizy czasowego pobytu 457 w przeciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku wizowego i osiągnął wynik, co najmniej 5 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS
 • brak istotnej karalności
 • dobre zdrowie

W pewnych okolicznościach, ubiegający się o wizę może domagać się zwolnienia z wymagań w zakresie umiejętności, kwalifikacji językowych lub wieku.

Główne kryteria, które musi spełnić pracodawca:

 • aktywnie i zgodnie z prawem prowadzi działalność w Australii
 • prowadzi program szkoleniowy dla obecnych pracowników australijskich
 • Oferta pracy na pełny etat i na okres, co najmniej dwóch lat. Warunki pracy nie mogą być mniej korzystne niż oferowane dla Australijczyków.
 • Nominowany zawód musi być na liście CSOL

Skilled Employer Sponsored Regional (SESR), podklasa 494

Skilled Employer Sponsored Regional (SESR), podklasa 494

 • Nie ma limitu wieku
 • nominowany zawód musi znajdować się na liście MSTSSL albo STSOL
 • wiza może być przyznana na okres do czterech lat
 • pracodawca musi spełniać różne wymagania sponsorskie i zostać zatwierdzony jako sponsor

Ta wiza została zamknięta dla bezpośrednich (Direct Entry) aplikantow 16 Listopada 2019. Posiadacze wiz podklasy 457/482 przed ta data mogą nadal ubiegać się o nią  

rzez ścieżkę przejściową (Transitional Entry). 

Kryteria dla głównego aplikanta :

 • mniej niż 45 lat
 • posiada kwalifikacje na poziomie zgodnym z wytycznymi w ANZSCO.
 • ocena, co najmniej 6 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS lub innym wyznaczonym teście angielskiego, albo
 • jeśli już pracuje w pełnym wymiarze czasu w Australii w nominowanym zawodzie na wizie czasowego pobytu 457 w przeciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku wizowego i osiągnął wynik, co najmniej 5 w każdej z czterech części składowych egzaminu IELTS,
 • brak istotnej karalności
 • dobre zdrowie

W pewnych okolicznościach, ubiegający się o wizę może domagać sie zwolnienia z wymagań w zakresie umiejętności, kwalifikacji językowych lub wieku.

Nominacja jest poświadczona przez regionalna instytucje (Regional Certifying Body)
Nominowany zawód musi być na liście RSMS

Bezpłatna ocena Twoich możliwości

Poznaj swoje możliwości uzyskania wizy do Austalii.

Masz pytania dotyczące wizy sponsorowanej?

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wizy dla partnerów na przyjazd do Australii