Wiza dla partnera

Narzeczeństwo – małżeństwo

Jest to wiza, która umożliwia przyjazd do Australii na zaproszenie i sponsorowanie przez narzeczonego, aby zawrzeć związek małżeński. Narzeczony(a) musi być obywatelem Australijskim lub mieć wizę stałego pobytu.

Główne kryteria wnioskodawcy:

 • wiek 18 lat lub powyżej (w innym przypadku wymagany jest australijski nakaz sądowego pozwalający na ślub – wiek, co najmniej 16)
 • osobisty kontakt ze sponsorem
 • szczery zamiar poślubienia sponsora
 • nie ma legalnych przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • niekaralność
 • dobre zdrowie

Główne kryteria sponsora:

 • stały pobyt lub obywatelstwo australijskie.
 • wiek 18 lat lub powyżej (w innym przypadku wymagany jest australijski nakaz sądowego pozwalający na ślub – wiek, co najmniej 16)
 • nie ma legalnych przeszkód do zawarcia małżeństwa
 • Sponsor jest uprawniony do sponsorowania (obowiązują ograniczenia, co do liczby sponsorowanych partnerów)
 • Sponsor lub inna wyznaczona osoba zapewnia ‘Assurance of Support’, jeżeli jest wymagany

Planowane Małżeństwo jest to tymczasowa wiza, która jest wydawana na 9 miesięcy. Posiadacz wizy musi wjechać do Australii i poślubić sponsora w terminie ważności wizy. Pary homoseksualne nie są uprawnione do tej wizy.

Partnerstwo – stały pobyt

Dla de facto (włącznie ze związkami tej samej płci) i żonatych partnerów stałych rezydentów lub obywateli australijskich.

Dwustopniowy proces:

 • Tymczasowa wiza
 • Przyznanie wizy na stały pobyt po 2 latach bycia w trwałym związku za sponsorem (w niektórych przypadkach dwu letni okres oczekiwania może być uchylony)

Główne kryteria wnioskodawcy:

 • wiek 18 lat lub powyżej (w przypadku konieczności Australian nakaz sądowy pozwalający poślubić – co najmniej 16)
 • 12 miesięcy prawdziwego de facto związku ze sponsorem, albo
 • w związku małżeńskim ze sponsorem
 • niekaralność
 • dobre zdrowie

Główne kryteria sponsora:

 • stały pobyt lub obywatelstwo australijskie.
 • Sponsor jest uprawniony do sponsorowania (obowiązują ograniczenia, co do liczby sponsorowanych partnerów)
 • Sponsor jest uprawniony do sponsorowania (obowiązują ograniczenia, co do liczby sponsorowanych partnerów)

Bezpłatna ocena Twoich możliwości

Poznaj swoje możliwości uzyskania wizy do Austalii.

Masz pytania dotyczące wizy dla partnerów?

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wizy dla partnerów na przyjazd do Australii