Wiza biznesowa

wiza sponsorowana

Aby zakwalifikować się na wizę innowacji biznesowych i inwestycyjnych, podklasa 188, główny wnioskodawca musi mieć mniej niż 55 lat, aczkolwiek aplikanci w starszym wieku, którzy wniosą wyjątkowe korzyści ekonomiczne dla wybranego stanu mogą być zaakceptowani.

Business Innovation and Investment

Musisz zdobyć przynajmniej 65 punktów na teście innowacji.

Jak pomagamy w uzyskaniu wizy:

 • Wiek
 • Znajomość języka angielskiego
 • Kwalifikacje
 • Doświadczenie w biznesie i inwestycjach
 • Aktywa netto osobiste i biznesowe
 • Obroty firmy
 • Innowacyjność

Wybierz program dla siebie

Rodzaje wiz biznesowych

Jeśli starasz się o Business Innovation wizę, musisz się wykazać (lub twój partner i Ty i razem) ze masz:

 • majątek i aktywa ogółem, co najmniej AUD800 000, które zostały pozyskane w sposób legalny i mogą być prawnie przetransferowane do Australii w ciągu dwóch lat od
 • przyznania wizy
 • całkowity roczny obrót, co najmniej AUD500 000 (w twoich przedsiębiorstwach), co najmniej przez dwa lata w przeciągu ostatnich czterech lat
 • Twój stan posiadania w firmie, co najmniej:
  • 51 procent przy obrotach firmy mniejszych niż AUD400 000 rocznie lub
  • 30 procent przy obrotach firmy ponad AUD400 000 rocznie lub
  • 10 procent, jeśli jest to notowana publicznie na giełdzie spółka
 • ogólnie udana kariera w interesach bez nielegalnej aktywności
 • podczas działalności gospodarczej, która prowadziłeś spędzałeś mniej niż połowę swojego czasu na usługach profesjonalnych lub technicznych
 • szczera chęć prowadzenia działalności gospodarczej w Australii

Jeśli starasz się o wizę jako inwestor, musisz Ty (lub Ty i Twój partner łącznie):

 • mieć wartość majątku netto, co najmniej AUD2.25 mln posiadanego w przeciągu dwóch lat fiskalnych bezpośrednio przed wydaniem zaproszenia do złożenia aplikacji
 • ogólnie udana kariera w działalności inwestycyjnej lub gospodarczej bez histori nielegalnej aktywności
 • posiadasz wysoki poziom umiejętności zarządzania w odniesieniu do kwalifikujących się inwestycji lub działalności gospodarczej
 • posiadasz, co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu bezpośrednim jednego lub więcej przedsiębiorstw lub kwalifikujących się inwestycji
 • musisz dokonać zaaprobowanej przez rząd stanowy inwestycji (Designated Investment) w wysokości AUD1.5 milion przed przyznaniem wizy
 • posiadasz realistyczne zamierzenie kontynuowania prowadzenia gospodarczej i inwestycyjnej aktywności w Australii po wygaśnięciu Designated Investment.
 • Ty lub Twój partner lub Ty i Twój partner łącznie również musisz wykazać się jednym z następujących osiągnieć:
  • bezpośredni udział, w co najmniej jednym z pięciu lat podatkowych w zarządzaniu kwalifikujących się inwestycji o wartości przynajmniej AUD1.5 miliona, albo
  • bezpośredni udział, w co najmniej jednym z ostatnich pięciu lat podatkowych w zarządzaniu firma o działalności gospodarczej, w której Twój udział we własności był co najmniej 10 procent całkowitej wartości.

Wiza ta jest przeznaczona do przyciągania imigrantów z historią sukcesów w działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Wiza ta nie podlega testowaniu punktowemu, nie ma górnej granicy wieku i wymaga skróconych okresów rezydencji w Australii. W zamian za te ustępstwa, Znamienny Inwestor musi zainwestować przynajmniej AUD$5,000,000 jako Complying Investment – w zgodzie z wytycznymi co do rodzaju inwestycji, które obejmują obligacje rządowe, ASIC regulowane fundusze inwestycyjne i bezpośrednie inwestowanie w aktywnie działających-australijskich firmach które spełniają kryterium ” qualifying business „.

Spełnienie zobowiązań aby zakwalifikować się do wizy stałego pobytu

Informacja ta wyjaśnia, co jest wymagane od Ciebie (oraz towarzyszących członków rodziny) aby uzyskać prawo do stałego pobytu w ramach innowacji gospodarczej i inwestycji (podklasa 888).

Jeśli jesteś w tym strumieniu, po przyjeździe do Australii, jesteś zobowiązany, aby wnieść cenny wkład do gospodarki australijskiej. Musisz:

 • uzyskać własność udziału w przedsiębiorstwie w Australii
 • uczestniczyć w codziennym zarządzaniu w działalnością przedsiębiorstwa.
 • Musisz również spełnić, co najmniej jeden z następujących wymagań:
  • rozwój powiązań biznesowych z rynkiem międzynarodowym
  • stworzenie lub utrzymanie zatrudnienia w Australii
 • Eksport towarów australijskich
 • Produkcja towarów lub usług, które w przeciwnym razie byłyby importowane
 • Wprowadzenie nowej lub ulepszonej technologii
 • Zwiększenia konkurencyjności w poszczególnych sektorach gospodarki australijskiej.

Departament Imigracyjny może poprosić o wypełnienie ankiety monitorującej twoja działalność w interesach w Australii.

Jeśli jesteś w jednym z tych strumieni, po zamieszkaniu w Australii, trzeba utrzymać wyznaczony inwestycji przez okres co najmniej czterech lat.

Talent biznesowy – Business Talent Visa (Permanent) (podklasa 132) wiza

Wiza ta ma dwa strumienie.

 • Strumień Znamienna Historia Działalności Gospodarczej jest dla zamożnych posiadaczy przedsiębiorstw, którzy chcą odgrywać znaczącą rolę zarządzania w nowej lub istniejącej działalności w Australii. Muszą pokazać 1,5 miliona dolarów minimalnej wartości aktywów netto i prowadzenia działalności gospodarczej o obrotach co najmniej AUS$3 mln rocznie
 • Strumień Przedsiębiorca Venture Capital jest dla ludzi, którzy uzyskali co najmniej AUD$1 milion jako venture capital Wstępna darmowa porada

Bezpłatna ocena Twoich możliwości

Poznaj swoje możliwości uzyskania wizy do Austalii.

Masz pytania dotyczące wizy biznesowej?

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wizy dla partnerów na przyjazd do Australii