Odwołania

Twoja wiza została anulowana?

Otrzymałeś odmowę do wniosku wizowego?

Być może jesteś uprawniony do złożenia odwołania do Administrative Appeals Tribunal, Skontaktuj się z nami jak najszybciej. Ścisłe terminy są stosowane. Bezpłatna wstępna 

Po otrzymaniu powiadomienia o decyzji o odmowie przyznania lub anulowanie wizy, towarzyszy informacja na temat czy można wnieść odwołanie i w jakim terminie. Przegląd odwoławczy ocenia merytoryczna zasadnośc decyzji. Zadaniem Administracyjnego Trybunału Apelacyjnego (AAT) jest ponowne rozpatrzenie decyzji podjętych przez Departament Imigracji – trybunał może rozważyć ponownie wszystkie dowody i otrzymać nowe aby podjąć decyzje na nowo (co do merytorycznej istoty). Innymi słowy trybunały nie ograniczają się do ustalenia legalności decyzji ale mogą również podjąć nowa decyzję na podstawie przedstawionych dowodów.

MINISTERIALNA INTERWENCJA

Czy Twoje Odwołanie do Trybunału odmówiono? Minister Imigracji ma specjalne uprawnienia do ingerowania w takim wypadku. Możemy doradzić i pomóc w przygotowaniu wniosku o Interwencji Ministerialna. Bezpłatną wstępną konsultacja telefoniczna

Minister ma uprawnienie do zmiany decyzję podjętej przez AAT na pozytywna decyzje. Może on wziąć pod uwagę czy roszczenia osoby, która chce pozostać w Australii są oparte na unikalnych i wyjątkowych okolicznościach. Większość wniosków minister odmawia, więc wnioskodawca powinien uzyskać fachowe doradztwo i reprezentację, aby zmaksymalizować szanse na sukces.

Jeśli Twoje odwołanie jest nieskuteczne a Ty wciąż uważasz, ze decyzja jest niesłuszna jest możliwość wniesienia odwołania do sądu federalnego. Sąd rozpatrzy decyzje trybunału względem jej zgodności z prawem a nie istoty merytorycznej.

Pomoc w odwołaniu do odmowy lub anulowania wizy

Prześlij do nas wypełniony formularz.