Wizy turystyczne i inne wizy na pobyt czasowy

Jak uzyskać wizę turystyczną do Australii

wiza tursytyczna

Jeśli jesteś obywatelem Polski i myślisz o podróży do Australii w interesach lub w celach turystycznych albo rodzinnych należy złożyć wniosek o wizę eVisitor przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z podróżą.

Wizy są przyznawane przez rząd australijski wnioskodawcom na podstawie określonych wymagań dotyczących zdrowia i charakteru.

 • Turystyczna Wiza
 • Working Holiday Wiza
 • Krótki Pobyt Biznes Wiza
 • Wizy dla dzieci
 • Ostatni Pozostały Krewny
 • Wiza Opiekuńcza
 • Powrotna Wiza dla rezydenta
 • Wiza dla Pracownika Religijnego

Chcesz uzyskać wizę turystyczną do Australii?

Uzyskasz szczegółowe informację dot. sposobu uzyskania wizy. Umów się na bezpłatną ocenę.

Wymagania wizowe

Australijskie wymagania wizowe eVisitor dla obywatela Polski obejmują:

• Podróżowanie z paszportem, który jest ważny co najmniej 3 miesiące od daty przybycia do Australii.

• Jesteś wolnym od jakiejkolwiek choroby, która mogłaby stwarzać zagrożenie epidemiczne w Australii.

• Nie wymagasz kosztownej opieki zdrowotnej lub usług społecznych, które mogłyby obciążać australijskiego podatnika.

• Brak karalności lub historii odsiedzenie łącznego wymiaru kary pozbawienia wolności równego okresowi jednego roku lub więcej.

W rzadkich przypadkach australijskie władze mogą wymagać od niektórych aplikantów poddania się badaniom lekarskim, aby upewnić się, że spełniają niezbędne wymagania zdrowotne. W przypadku stwierdzenia poważnej choroby lub kondycji medycznej, aplikant może być zmuszony do podpisania Australijskiego Zobowiązania Zdrowotnego, które wymaga od niego regularnych spotkań z lekarzem w Australii w celu monitorowania jego choroby.

W niektórych przypadkach wnioskodawca może być zobowiązany do przedstawienia dokumentów potwierdzających jego dobry charakter. Do takich dokumentów należy zaświadczenie z policji lub pismo od pracodawcy potwierdzające dobrą opinię.

Australia ma umowę o wzajemności z 36 krajami europejskimi, w tym z Polska, która umożliwia obywatelom tych krajów ubieganie się o wizę eVisitor przed przyjazdem. Aplikacja o tą wizę może być składana tylko będąc poza Australia.

Jeśli jesteś w Australii i potrzebujesz przedłużyć pobyt lub chcesz aplikować o pobyt dłuższy niż trzy miesiące to stosowna visa jest:

Visitor Visa, podklasa 600

Jest to wiza turystyczna pozwala posiadaczom odwiedzić Australię w celach turystycznych lub biznesowych.

O tę wizę można się ubiegać, gdy wnioskodawca przebywa w Australii lub poza nią i można ją otrzymać na okres trzech, sześciu lub dwunastu miesięcy. Inne wymagania są podobne jak przy wizie E-Visitor podklasa 651

Jest to wiza dla młodych osób pomiędzy osiemnastym a trzydziestym rokiem życia,  z wyższym wyksztalceniem lub nadal studiującym.

 Przyznawana jest na okres 12 miesięcy. Daje prawo pracy na pełen etat. Ograniczeniem jest możliwość pracy u jednego pracodawcy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Aby dostać wizę Work and Holiday na drugi rok, trzeba przepracować w regionalnej Australii co najmniej 88 dni w pewnych zawodach.

Możliwe jest również aplikowania o te wizę na trzeci rok – wymagane jest przepracowaniu pół roku w odpowiednim regionie i zawodzie. 

Wymagane dokumenty

 1. Paszport
 2. Dokument potwierdzający znajomość angielskiego
 3. Pismo z ministerstwa pracy
 4. Świadectwo ukończenia studiów lub przynajmniej drugiego roku
 5. Wyciąg z banku
 6. Jeśli była zmiana nazwiska (np. ślub) – dokument potwierdzający zmianę

Dokumenty po polsku lub w języku innym niż angielski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Musisz przedstawić oryginał i tłumaczenie. 

Możesz kwalifikować się do wizy medycznej, jeśli masz ostre lub przewlekłe schorzenie i musisz pozostać Australii w celu otrzymania specjalistycznych usług medycznych.

Dzięki tej wizie będziesz mógł pozostać w Australii do końca leczenia lub konsultacji lekarskich.

Możesz otrzymać tę wizę, jeśli:

– masz plan leczenia lub konsultację lekarską w Australii

– zamierzasz być dawcą narządu

– przebywasz w Australii, masz co najmniej 50 lat i odmówiono Ci wizy stałej wyłącznie ze względów zdrowotnych. W takich przypadkach wiza medyczna może umożliwić legalne pozostanie w Australii

Wiza ta pozwala absolwentom studiów inżynierskich mieszkać, pracować lub studiować w Australii przez okres do 18 miesięcy.

Aby zakwalifikować się na tę wizę musisz ukończyć dyplom lub wyższe kwalifikacje w określonej instytucji w ciągu ostatnich 2 lat i mieć mniej niż 31 lat. W Polsce jedynie absolwenci Politechniki Wrocławskiej mogą skorzystać z tej wizy

Musisz mieć dyplom inżyniera w otrzymany w ciągu ostatnich 2 lat

Nie byłeś wcześniej głównym posiadaczem wizy podklasy 476 lub 485

Podczas składania wniosku możesz uwzględnić członków rodziny.

Członkowie rodziny ubiegający się o wizę muszą spełniać wymagania dotyczące zdrowia i charakteru.

Możesz dodać swoje dzieci do wniosku, dopóki nie zostanie podjęta decyzja w sprawie Twojego wniosku.

Przeznaczona dla osób posiadających wysokie kwalifikacje i uprawniający do pozostania w Australii przez 3 miesiące lub w niektórych przypadkach – przez pół roku.

Wiza ta pozwala na czasowe zatrudnienie zagranicznych specjalistów do wykonania specyficznych zadań jak na przykład instalacja importowanej maszynerii czy wdrożenie specjalnego systemu.

Wiza tymczasowa umożliwia tymczasowe wykonywanie pewnych czynności w Australii bądź wzięcie udziału w specyficznych imprezach lub programach.

Wiza ta sosowana jest w następujących przypadkach:

Prace domowe w pełnym wymiarze godzin dla zagranicznej/konsularnej wyższej kadry kierowniczej.

Udział w imprezach sportowych na wysokim poziomie, również w treningu.

Uczestnictwo w imprezach rozrywkowych.

Udział w specjalnym programie mającym na celu ożywienie stosunków międzynarodowych i wymianę kulturalną.

Udział w zajęciach kulturalnych lub społecznych na zaproszenie organizacji australijskiej.

Praca jako naukowiec w projekcie badawczym.

Uczestnictwo w wydarzeniu zatwierdzonym przez rząd australijski. Na przykład wiza ta jest stosowana, aby umożliwić pozostanie w Australii osobom dotkniętym ograniczeniami podroży za względu na epidemie Covid 19.

Działalność jako pracownik religijny.

Zatrudnienie jako członek załogi super jachtu.

Zatrudnienie się w ramach wymiany personelu na wykwalifikowanej pozycji.

Bezpłatna ocena Twoich możliwości

Poznaj swoje możliwości uzyskania wizy do Austalii.

Masz pytania dotyczące wizy turystycznej?

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wizy dla partnerów na przyjazd do Australii