Wiza dla wykwalifikowanych

Dla ludzi wykwalifikowanych i poniżej 45 roku życia są trzy kategorie ścieżek wizowych :

 • Niezależna, podklasa 189
 • Podklasa 190 sponsorowana przez jeden z rządów stanowych lub podklasa 489 (tymczasowa) sponsorowana przez stan lub bliska rodzinę
 • Podklasa 186, 187 i 457 (tymczasowa) sponsorowana przez pracodawcę

We wszystkich kategoriach podstawowe wymagania są następujące:

 • Musisz mieć poniżej 45 lat w momencie składania wniosku.
 • Musisz mówić po angielsku na poziomie minimum IELTS 6 w każdym przedmiocie testu, aczkolwiek na wizę 457 wystarcza IELTS 5.
 • Trzeba mieć wyższe kwalifikacje zawodowe na poziomie wyzszej uczelni lub szkoly zawodowej/technicznej  lub zamiast wyksztalcenie akademickiego odpowiednie doświadczenie zawodowe może być dopuszczalne w niektórych zawodach (jak menadżerowie wysokiego szczebla, specjaliści od informatyki)
 • Twoje kwalifikacje muszą być ocenione, jako spełniające normy australijskie (my pomagamy w uzyskaniu uznania kwalifikacji zawodowych).
 • Twój zawód musi być na odpowiedniej liście zawodów (są odrębne listy dla każdego stanu, również jest inna lista na niezależna wizę i inna na sponsorowana)
 • Mogą istnieć pewne dodatkowe wymagania w odniesieniu do  doświadczenia zawodowego w wypadku sponsorowanych wiz.
 • Musisz otrzymać wynik testu punktowego minimum  65 punktów, jeśli starasz się o niezależna lub sponsorowaną wizę przez stan lub  rodzinę.
 • Na wizę sponsorowana przez pracodawcę musisz mieć australijskiego pracodawcę, który jest w stanie spełnić pewne specificzne wymagania, aby sponsorowanie zostało zaakceptowane przez urząd imigracyjny.

Wiza dla utalentowanych (Distinguished Talent), podklasa 124/858 NTOW w Australii

Jest to wiza dla osób, które maja międzynarodowe uznanie za wyjątkowe osiągnięcia w zawodzie, sztuce lub  sporcie. Taki kandydat musi być mianowanych przez uprawnione osoby lub australijskie organizacje. Nie ma limitu wieku dla tej wizy

Wiza dla absolwentów w Australii

(Skilled – Graduate – tymczasowa, podklasa 485)
Wiza ta pozwala zagranicznym studentom co ukończyli w Australii  wyższe studia i którzy jeszcze nie spełniają wszystkich wymagań stałej wizy (General Skilled Migration). Wiza ta pozwala  pozostać w Australii na 18 miesięcy lub dluzej (zaleznie od rodzaju ukonczonych studiow), aby uzyskać doświadczenie zawodowe lub poprawić  znajomość języka angielskiego w celu sprostania kryteriom na wniosek wizowy na stały pobyt.

Wiza dla absolwentów wybranych uczelni zagranicznych

(Skilled – Recognised Graduate (tymczasowa) Visa (Podklasa 476)
Wiza ta pozwala absolwentom  (inżynierom) wybranych zagranicznych uczlni (na przyklad absolwentom Politrechniki Wrocowskiej) na pobyt i prace na okres 18 miesięcy w Australii.

Posiadacze tej wizy, mogą ubiegać się o pobyt stały w każdej chwili, jeśli są w stanie spełnić test punktów i inne wymagania na wizę zawodowa.

Bezpłatna ocena Twoich możliwości

Poznaj swoje możliwości uzyskania wizy do Austalii.

Masz pytania dotyczące wizy dla partnerów?

Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wizy dla partnerów na przyjazd do Australii