Zmniejszenie liczby imigrantów

Poziom planowania imigracji ogłoszony w zeszłorocznym budżecie został w dużej mierze pozbawiony sensu, kiedy został przekształcony z „celu” w ” maksymalny pułap”. Liczba w tegorocznym budżecie będzie podobnie mało znacząca. Po raz pierwszy od drugiej wojny światowej Australijczycy nie mają pojęcia o rzeczywistym celu rządu w zakresie imigracji. Jest to teraz całkowicie domeną ministra spraw wewnętrznych.

Sądząc po przeszłych działaniach ministra i o jego poglądach, spróbujmy ustalić, co stanie się z programami migracyjnymi i humanitarnymi w ciągu najbliższych kilku lat – i co ważniejsze, co to oznacza dla imigracji netto – długoterminowe stałe przyjazdy minus wyloty. Możemy wtedy uzyskać pewne wyobrażenie o wpływie imigracji na rozmiar i profil naszej populacji.

Jedną z rzeczy, które wiemy na pewno, jest to, że Peter Dutton ograniczył program migracji o 6400 miejsc w sezonie 2016-17. Taka była luka między pułapem 190 000 miejsc, które wcześniej stanowiły stały cel, a liczbą stałych wiz wydanych przez departament spraw wewnętrznych. Ostatnie doniesienia sugerują, że minister najprawdopodobniej obniży program migracji z lat 2017-18 o 20 000, co oznacza około 170 000 wiz w porównaniu z pułapem 190 000. Zredukowany program prawdopodobnie nadal będzie utrzymywał dwa do jednego podział między imigrantami wykwalifikowanymi a rodzinnymi, co oznacza prawdopodobny strumień wykwalifikowanych w latach 2017-18 z 113 000 miejsc, oraz  rodzinny strumień około 56 000 miejsc.

Ale jest jeszcze jeden czynnik, który należy wziąć pod uwagę, i to jest wpływ nowej wizy dla obywateli Nowej Zelandii, którzy są w Australii od wielu lat i mają dochód powyżej 53 900 dolarów. W tym roku budżetowym i w następnych latach, osoby te mają prawo ubiegać się o formalne stałe zamieszkanie i będą liczone jako część strumienia umiejętności. Na podstawie aktualnych szacunków trzeba znaleźć około 10 000 miejsc w programie na lata 2017-18. Ponieważ liczba długoterminowych Nowozelandczyków w Australii nadal rośnie, rząd będzie musiał nadal znajdować więcej miejsc dla obywateli Nowej Zelandii, którzy przebywali w Australii przez dłuższy czas, co skutecznie zmniejszy miejsca dla innych