Zmiany w nominacjach na wizy biznesowe i inwestycyjne w Wiktorii

Proces zapraszania kandydatów poprzez Skill Select został zniesiony Zamiast tego wprowadzono nowe minimalne kryteria kwalifikujące, które są następujące:

Wymagany jest minimalny wynik w odpowiednim teście punktów przynajmniej 80 punktów – Wnioskodawcy w strumieniu innowacji biznesowych Sc188 muszą zgodzić się na zatrudnienie co najmniej jednego pracownika na pełnym etacie w ich głównej działalności – Wnioskodawcy proponujący działalność w zakresie eksportu muszą wykazać, że firma będzie eksportować wyłącznie produkty z Wiktorii – Wnioskodawcy w strumieniu inwestorskim muszą zgodzić się na dokonanie minimalnej dodatkowej inwestycji w wysokości co najmniej 500 000 USD w Wiktorii podczas tymczasowego okresu wizowego. Inwestycja musi być utrzymana przez nie mniej niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających wizę Business Innovation and Investment (Permanent) (podklasa 888) – Wszyscy kandydaci na strumienie inwestycyjne będą musieli mieć 200 000 USD do celów związanych z osiedleniem Źródło:https://liveinmelbourne.vic.gov.au/news-events/news/2019/important-changes-to-victorias-business-innovation-and-investment-program Wymóg 80 punktów jest trudny, ale przynajmniej wnioskodawcy wiedzą teraz, czego się spodziewać – jest to lepsze niż poprzedni system zapraszania kandydatów mających wysokie punkty bez wskazywania wymaganego minimum