Zmiany dotyczące wizy Work and Holiday

Ze wzgledu na zapotrzebowanie na sile robocza w rolnictwie DHA oglosil nastepujace zmiany w podklasach 417 i 462:

– Przedluzenie maksymalnego okresu pracy w rolnictwie z jednym pracodawca z szesciu do dwunastu miesiecy.

– Wprowadzenie mozliwosci trzeciego roku tej wizy po odbyciu szescio miesiecznej pracy regionalnej w drugim roky wizy po 1 Lipca 2019.

– Zwiększenie ilości miejsc na wizę Work and Holiday