Aktualności - Australian Bound Migration - Pośrednictwo migracyjne do Australii

Nowy System Punktacji Wizowej

Przepisy na nowe wizy: podklasa 494 i 491, wejdą w życie 16 listopada 2019 i wprowadzają one zmiany zawierające przyznawanie dodatkowych punktów. Zmiany te dotyczą nie tylko wizy 491 ale również będą stosowane do innych wiz zawodowych gdzie punktacja obowiązuje, czyli podklasy 189 i 190.

Czytaj więcej...

Nowe regionalne możliwości wizowe do Australii

Co to jest DAMA? Australijska umowa na temat emigracji do wyznaczonego obszaru, określana również jako „DAMA” lub „wiza DAMA”, ma na celu pomoc pracodawcom działającym w określonym obszarze poprzez sponsorowanie wykwalifikowanych i częściowo wykwalifikowanych pracowników zagranicznych na stanowiska, których nie są w stanie obsadzić miejscowymi pracownikami .

Czytaj więcej...

Nowy System Punktacji Wizowej

Australijski Departament Spraw Wewnętrznych ma wprowadzić nowy system punktów w listopadzie tego roku. W nowym systemie pojedynczy kandydaci otrzymują dodatkowe 10 punktów.

Czytaj więcej...

Oferty pracy dla imigrantów

Oferty pracy w regionie Orana NSW poprzez prozumienie DAMA

Na liście jest ponad 340 wykwalifikowanych i o niskich kwalifikacjach pozycji ogłaszanych w rejonie Orana.

Czytaj więcej...

Najnowsze australijskie wiadomości migracyjne kwiecień 2019

The 2019 Federal Budget contains the following announcements and information related to the Department of Home Affairs and the migration program. Budżet federalny na 2019 r. Zawiera następujące komunikaty i informacje dotyczące Departamentu Spraw Wewnętrznych i programu migracji.

Czytaj więcej...

Nowa Wiza dla Rodziców

The new five year sponsored parent visa, the Subclass 870 Parent (Temporary) Visa, will be open for application on 17 April 2019.

Czytaj więcej...